Schenk via uw testament

Waarom een legaat doen ten gunste van de Charcot Stichting :

Het wetenschappelijk onderzoek heeft belangrijke middelen nodig en de projecten spreiden zich vaak uit over meerdere jaren. Voor de middelen die nodig zijn om een belangrijk onderzoeksproject op te starten, kan een legaat het verschil maken. Door een legaat ten gunste van de Charcot Stichting bij het opstellen van uw testament te voorzien weet u dat u nog meer kan betekenen dan u denkt.


Hoe maakt u een testament:

Ook als u geen erfgenamen heeft, kan u een legaat of een schenking voorzien om het onderzoek naar multiple sclerose te steunen. Legaten worden via een testament voorzien. Dit kan een eigenhandig testament zijn (door u zelf opgesteld) of een notarieel testament (u dicteert het aan een notaris in aanwezigheid van een getuige en het wordt door de notaris in bewaring genomen). Een notarieel testament biedt u de waarborg dat uw wens zeker zal worden uitgevoerd.

Download de brochure van de Federatie van de Notarissen: MAAK HET VERSCHIL: een goed doel in uw testament

Successierechten: 

De Charcot Stichting betaalt lagere successierechten op het deel dat zij erft (8,5 % in Vlaanderen, 6,6 % in Brussel en 7% in Wallonië). U weet dus zeker dat het grootste deel van uw legaat direct naar het onderzoek gaat.

Verschillende vormen van legaten :

U kan een bijzonder legaat voorzien (een bedrag, vastgoed, een percentage van uw nalatenschap enz.…). U kan ook kiezen om een deel of het geheel van uw vermogen aan de Charcot Stichting na te laten. Er bestaan verschillende vormen van legaten. Neem contact met ons op om de brochure “Goed Geven” gratis te ontvangen.


Sinds haar oprichting heeft de Charcot Stichting talrijke legaten gekregen. Dankzij deze legaten kon het subsidiebedrag van het Charcot Fonds worden verhoogd. De vorderingen zijn aanzienlijk, nieuwe geneesmiddelen komen op de markt dankzij deze onderzoeken en nieuwe veelbelovende pistes staan voor de onderzoekers open.
Het onderzoek heeft uw steun nodig. Een legaat kan het verschil maken!
Wij danken u.
Isabelle Bloem
Verantwoordelijke giften en legaten
Voor al uw vragen in alle discretie:  02/732 74 41

Andere alternatieven om ons te steunen.

Doe een gift

Ons rekeningnummer

IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB
Voor elke schenking van 40 € of meer krigt u automatisch een fiscaal attest.

Subsidies van het Charcot Fonds

Ieder jaar kent het Charcot Fonds subsidies voor het fundamentele onderzoek naar MS toe.

Onderzoeksprojecten

Testament.be

De Charcot Stichting neemt deel aan de campagne Testament.be. www.testament.be/nl/