Het Charcot Fonds

Help ons Doe een gift of een legaat

In de universitaire laboratoria en in de onderzoekscentra zijn de budgetten voor het onderzoek naar Multiple Sclerose beperkt. Ieder jaar wenden zich de onderzoekerteams tot de Charcot Stichting. 

Om het onderzoek nog beter te kunnen steunen werd het Charcot Fonds in 2013 naar 200.000 € verhoogd om toe te kennen aan fundamenteel onderzoekswerk dat kan bijdragen tot de vooruitgang in de behandeling van multiple sclerose.

Deze financiële middelen worden beheerd door de universiteit of het ziekenhuis waaraan de onderzoekers verbonden zijn, waarbij dezelfde regels en procedures worden gevolgd als bij de subsidies die worden toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De Jury van het Charcot Fonds telt zes leden. Buiten de voorzitter bestaat de jury voor de helft uit leden van het bureau van de Belgische Vereniging voor Neurologie en voor de andere helft uit leden van het wetenschappelijke comité van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose.Zij is belast met de selectie van de subsidieaanvragen die elk jaar bij de Charcot Stichting worden ingediend.

In het totaal heeft het "Charcot Fonds" de afgelopen 26 jaar al meer dan 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld van 132 projecten in alle Belgische universiteiten. Met de steun aan twee andere onderzoeken, 1 325 000 € voor het ASIIMS-onderzoek en 893 000 € voor het PIXAMS-onderzoek, brengt dit het totaal op 5.6 miljoen euro.

Alle laureaten van het Charcot Fonds