De ziekte, symptomen en behandelingen

Help ons Doe een gift of een legaat

Inleiding

 • Historische situering 

Hoe leren wij een ziekte kennen: de epidemiologie

 • Algemene epidemiologie
 • Onderzoek naar familiale predispositie
 • Verschillen naar gelang van het geslacht 

Overdracht van erfelijke factoren

 • Hoe gebeurt die overdracht ?
 • De genetische ziekten
 • Mutaties
 • Lokalisatie van de genen
 • Een beloftevolle ontwikkeling: de inplanting van genen

De immuniteit

 • Wat verstaat men onder immuniteit ?
 • De auto-immuunziekten 

De genetische grondslagen van MS

 • Bestaat er een MS-gen ?
 • Genetische programmatie van de immunitaire anomalieën 

De immunitaire achtergrond van MS

 • Multiple sclerose: een auto-immuunziekte?
 • Wat gebeurt er bij multiple sclerose?

Uitwendige factoren die MS kunnen doen ontstaan

 • Infectieuze factoren
 • Voeding
 • Kwik
 • Klimatologische factoren
 • IJzer
 • Vitamine B12
 • Organische solventen
 • Jodium
 • Selenium
 • Vitamine D
 • Calcium
 • ​Borstvoeding 

De symptomen van MS

 • Aanvankelijke ziekteverschijnselen
 • Latere symptomen
 • Bijzondere verschijnselen
 • Geassocieerde stoornissen 

Met MS geassocieerde ziekte

 • Auto-immuunziekten
 • Kanker
 • Epilepsie
 • Courante ziekten
 • Endocriene stoornissen 

Ziekteverloop bij MS

 • Verschillende klinische vormen van het ziekteverloop
 • Beschrijving van het natuurlijk verloop van de MS-ziekte
 • Factoren die de evolutie van MS kunnen beïnvloeden 

Diagnose

 • Klinische diagnose
 • Paraklinische diagnose 

Behandeling

 • De eerste pogingen
 • Alternatieve geneeswijzen en officiële geneeskunde
 • Hoe kunnen wij een afdoende behandeling tegen MS vinden?
 • Factoren die aan de basis liggen van de recente therapeutische vorderingen
 • De behandeling van MS 

Afkortingen

 • Lexicon